MICRO-KLEAN®III

Micro-klean

Wkłady filtracyjne o zmiennej gęstości

Wkłady filtracyjne o stopniowanej gęstości MIKRO-KLEAN to wynik stałego rozwoju technologicznego w laboratoriach CUNO. Wykonane w postaci sztywnej struktury z odpowiednich włókien (np. celulozowych) i żywicy melaminowej [lub fenolowej] cechują się wysoką efektywnością filtracji, wysoką pojemnością utrzymania zanieczyszczeń i zdolnością do wytrzymania wysokiego DP. Micro-Klean f-my CUNO łączy zasadę filtracji powierzchniowej i wgłębnej w jednym wkładzie dla zapewnienia optymalnego efektu pod względem żywotności i skuteczności filtracji.

Zastosowania

 • Farby, lakiery, rozpuszczalniki
 • Woda pitna
 • Emulsje fotograficzne
 • Produkty farmaceutyczne, kosmetyczne i żywnościowe
 • Woda procesowa
 • Emulsje fotograficzne
 • Zawiesiny tlenków
 • Atramenty & barwniki
 • Tworzywa sztuczne
 • Rozpuszczalniki organiczne (alkohole, ketony, etery ...) i węglowodory
 • Media magnetyczne

Dane eksploatacyjne

 • Wkłady filtracyjne Micro-Klean III są przystosowane do pracy przy maksymalnej temperaturze do 121°C zależnie od płynu i warunków pracy.
 •  
 • Maksymalna dopuszczalna różnica ciśnień to 4,8 bar, zalecana jest wymiana wkładów przy DP=2,4 bar.
 •  
 • Dopuszczalne maksymalne natężenie przepływu wynosi 37 l/min na jeden wkład 10".
 •  
 • Typ powierzchni zewnętrznej:
  • Rowkowana
   lub Nierowkowana
   Ćzewn=65 mm
 • Długość wkładu:
  • "78"=248mm lub "80"=254mm
   wielokrotności - 1, 2, 3

Dobór rodzaju wkładu do zastosowania

 • Celuloza / włókna szklane - żywica melaminowa
  Żywność, woda pitna, kosmetyki, napoje.
  Także użyteczne w zastosowaniach jak dla wkładów celuloza/melamina, gdy wymagany jest głębszy stopień filtracji.
  • 1 µm, 3 µm
 • Celuloza / włókna szklane - żywica fenolowa
  Atramenty, lakiery, woda, odzysk rozpuszczalników, olej przemysłowy.
  Są także używane w zastosowaniach jak dla wkładów celuloza/żywica fenolowa, gdy wymagany jest głębszy stopień filtracji.
  • 3 µm
 • Celuloza - żywica melaminowa
  Woda pitna, produkty żywnościowe, farmaceutyczne, kosmetyczne. Wkłady te są "sanitarne" i nie zmieniają w żadnym stopniu smaku lub zapachu filtrowanej cieczy. Dla cieczy niekompatybilnych z żywicami fenolowymi, wkłady te będę w większości przypadków satysfakcjonujące.
  • 5 µm, 25 µm, 50 µm
 • Celuloza - żywica fenolowa
  Używać do produktów chemicznych gdy nie mogą być zastosowane wkłady wełniane. Stosowane do produktów żywnościowych lub kosmetycznych, gdy wysoka temperatura uniemożliwia użycie wkładów celulozowo-melaminowych.
  • 5 µm, 25 µm, 50 µm
 • Wełna - żywica fenolowa
  Farby, lakiery, rozpuszczalniki organiczne, węglowodory włącznie z chlorowanymi, alkohole, ketony, etery oraz oleje ogólnie. Także odporne na słabe kwasy i ich sole.
  • 10 µm
 • Wełna-akryl - żywica fenolowa
  Podobne do wkładów wełna-fenol z dodaną odpornością na kwasy i kwaśne sole.
  • 25 µm
 • Akryl - żywica fenolowa
  Zastosowanie wkładów akrylowych jest podobne do wełnianych z wyjątkiem dużo lepszej odporności na kwasy. Mogą być używane do kwasów nieorganicznych o stężeniach do 10% w temperaturze pokojowej. Są one bardzo odporne na roztwory alkaliczne w normalnych temperaturach.
  • 1 µm, 3 µm, 5 µm, 10 µm, 25 µm, 50 µm, 75 µm
 • Akryl / sztuczny jedwab - żywica fenolowa
  Użyteczne praktycznie we wszystkich zastosowaniach wkładów wełnianych i celulozowych, z wyjątkiem wody pitnej i produktów żywnościowych.
  • 100 µm, 125 µm, 150 µm