Micro-Screen® i Super Micro-Screen®

Micro-Screen oraz Super Micro-Screen

Metalowe elementy filtracyjne do czyszczenia

 • Wkłady filtracyjne Micro-Screen i Super Micro-Screen, wykonane z materiału z drutu ze stali nierdzewnej, mają doskonale kontrolowaną efektywność usuwania cząsteczek.

 • Wkłady filtracyjne Micro-Screen i Super Micro-Screen są dostępne z następującymi wartościami selektywności zatrzymywania cząstek:
  -  3, 5, 10, 15, 20 i 40 µm (Super Micro-Screen), oraz
  - 45, 50, 75, 100, 150, 200, 280, 360, 450, 700 oraz 1000 µm (Micro-Screen).

 • Super Micro-Screen wykorzystuje metalowe medium filtracyjne z bardzo cienkich włókien złożonych w trójwymiarowej strukturze. Specjalny proces został opracowany dla produkcji homogenicznego materiału metalowego z przypadkowo rozłożonych włókien. Zawiera spiekanie z wytłaczaniem materiału metalowego w celu otrzymania wytrzymałych, czysto metalicznych wiązań we wszystkich punktach kontaktu włókno-włókno. Z powodu wgłębnego charakteru medium filtracyjnego, Super Micro-Screen oferuje wysoką porowatość oraz efektywność usuwania cząsteczek przy bardzo niskich absolutnych selektywnościach mikronowych. Każda jednostka Super Micro-Screen posiada również siatkę metalową zgrzewaną po obu stronach medium filtracyjnego dla zwiększenia jego odporności mechanicznej.

  Przekrój medium filtracyjnego Super Micro-Screen

 • Wkłady Micro-Screen składają się z tkanego metalowego medium filtracyjnego, wykonanego z drutów ze stali nierdzewnej o dokładnie kontrolowanych wymiarach. Nominalna selektywność zatrzymywania jest określona jednocześnie przez typ procesu tkania oraz średnicę użytego drutu.

  Jednolity przeplot Micro-Screen

Zastosowania

Wkłady filtracyjne Micro-Screen® i Super Micro-Screen® są specjalnie zaprojektowane przez CUNO do filtracji cieczy o szerokiej różnorodności charakterystyk, włącznie z

 • wysoką lepkością
 • wysoką temperaturą
 • wysoką czystością
 • własnościami korozyjnymi.

Pośród zastosowań odpowiadających doskonałym cechom wkładów Micro-Screen i Super Micro-Screen są:

 • filtracja paliw,
 • usuwanie i odzyskiwanie katalizatorów,
 • filtracja produktów farmaceutycznych, kosmetycznych i żywnościowych,
 • zatrzymywanie żelów (poprzez "labirynt" Super Micro-Screen)
 • oczyszczanie gazów
 • oraz filtry systemów hydraulicznych.

Charakterystyka filtrów oraz dane eksploatacyjne

 • Pełny zakres wielkości porów filtra
 • Brak migracji włókien, nawet przy wysokich różnicach ciśnień
 • Wytrzymują wysoki spadek ciśnienia, umożliwiając filtrację polimerów o wysokiej lepkości
 • Zaprojektowane do podwyższonych temperatur pracy (do 450 °C)
 • Odporność na szeroki zakres chemikaliów
 • Stała efektywność usuwania cząstek
 • Przeznaczone do czyszczenia (przy użyciu różnych technologii) i w pełni odnawialne
 • Laboratoryjnie testowane i sprawdzane
 • Elementy filtracyjne pasujące do standardowych obudów filtracyjnych

Wkłady standardowe

Standardowe wkłady Micro-Screen 10-cio calowe

 • Standardowe wymiary elementów filtracyjnych Micro-Screen oraz Super Micro-Screen:
  - Średnica zewnętrzna: 67 mm,
  - Długość: 248, 496 i 744 mm.
 • Dostępne z :
  - płaskimi uszczelkami po obu stronach,
  - gwintowaną końcówką łącznika 1½",
  - na żądanie, łącznikiem z podwójnymi o-ringami (typu 222, 226 lub inn.).
 • Powierzchnia filtracji:
  - 5 dm2 na gładki moduł długości 248 mm,
  - 15 dm2 na moduł "plisowany" długości 248 mm.
  Uwaga: przez zwiększenie powierzchni, plisowanie także zwiększa czas filtracji.
 • Micro-Screen i Super Micro-Screen mają opcjonalną, perforowaną zewnętrzną osłonę dla umożliwienia płukania wstecznego bez niszczenia medium filtracyjnego.
 • Zdolności zatrzymywania cząstek:
  - 3, 5, 10, 15, 20 i 40 µm (Super Micro-Screen),
  - 45, 50, 75, 100, 150, 200, 280, 360, 450, 700, 1000 µm (Micro-Screen).
 • Materiały budowy:
  - Micro-Screen: stal nierdzewna 316L,
  - Super Micro-Screen: stal nierdzewna 316L,
  - Uszczelki: nitryl, opcja PTFE.
 • Warunki pracy:
  - Maksymalna temperatura pracy:
   90 °C z uszczelkami nitrylowymi,
   230 °C z uszczelkami PTFE,
   450 °C z gwintowanymi łącznikami,
  - Maksymalna różnica ciśnień: do 14 bar, zależnie od modelu.