Micro-Wynd II

Wkłady Micro-wynd o długościach 250, 500 i 750 mm

Warunki użytkowania

Inny wkład filtracyjny
Wkłady filtracyjne Micro-Wynd II są produkowane za pomocą opatentowanego procesu łączącego 2 odrębne materiały jednocześnie na wspólnym rdzeniu.
Medium filtrujące jest podawane w formie włókniny, podczas gdy matryca ("sznurek") jest nawijana spiralnie przy kontrolowanym naprężeniu w celu związania włókniny medium w stabilnym położeniu.
Wzorzec nawijania tworzy szerokie komory kształtu "karo", zapewniając w ten sposób wyjątkowe własności pod względem przepływu i żywotność wkładu Micro-Wynd II.
Przy zwykłych nawijanych wkładach nie ma rozróżnialnego medium filtracyjnego, działa tylko matryca ("sznurek"). Jest ona czesana i rozdzielana w trakcie operacji nawijania. To wywołuje krótkość włókien i brak bardzo ważnej niezbędnej ilości matrycy, co wyraźnie skraca żywotność i zmniejsza natężenia przepływu.

Przewagi Micro-Wynd II wobec innych wkładów nawijanych.

  • Szybkość przepływu do 3 razy wyższa
  • Pojemność zatrzymania brudu do dwóch razy większa
  • Mechanicznie zdolne do wytrzymania bardzo wysokiej różnicy ciśnień
  • Wysoka efektywność usuwania brudu
Przewagi te pozwalają zredukować koszt filtracji dzięki dłuższej żywotności. Strata czasu na obsługę filtra jest również zredukowana.

Dane eksploatacyjne
Maksymalna temperatura pracy może wynosić do 120 °C zależnie od wybranych materiałów.
Maksymalna różnica ciśnień wynosi 5 bar, choć zalecana jest wymiana przy 2,5 bar.

Wielokrotność długości
Dla wyeliminowania możliwości przepuszczania na połączeniach wkładów, Micro-Wynd II może być dostarczane w różnych długościach, choć konstrukcyjnie w jednym kawałku. Długości: 500 i 750 mm.
W tych przypadkach, płaszcz medium jest ciągły na całej długości wkładu. Czas obsługi na filtr jest także krótszy z tego względu.

Rodzaje wkładów

Typ PPP
Polipropylenowe medium, matryca i rdzeń.
Wkład do zastosowań związanych z mocnymi kwasami, stężonymi alkaliami, silnymi środkami utleniającymi lub redukującymi, chemikaliami do galwanizacji lub innymi w roztworach wodnych.
Nieodpowiednie do rozpuszczalników węglowodorowych takich jak heksan, nafta, benzyna, eter itp.
Maksymalna temperatura pracy: 80 °C (60 °C dla długości podwójnych i potrójnych).

Typ CCS
Bawełniane medium i matryca, rdzeń ze stali gat. 304.
Proponowane do ogólnych zastosowań w cieczach. Temperatura do 120 °C - rozcieńczone kwasy (1 %). Rozcieńczone alkalia (5%). Dla gazów temperatura nie może przekraczać 100 °C.
Bawełna może być bielona i myta dla usunięcia wosków i smarów dla zapewnienia stosowalności do wody pitnej, napoi i produktów żywnościowych.

Typ CCT
Bawełniane medium i matryca, rdzeń ze stali gat. 316.
Proponowane do ogólnych zastosowań w cieczach do temperatur do 120 °C. Dla gazów temperatura nie może przekraczać 100 °C.
Te same zastosowania jak dla CCS przy większej odporności rdzenia na kwasy i alkalia.

Zdolności
zatrzymywania
[mikrometry]

1

3

5

10

25

50

75/ 150