Poro-Klean®

elementy filtracyjne ze stali nierdzewnej

Wkłady (elementy) filtracyjne Poro-klean

Elementy filtracyjne ze stali nierdzewnej Poro-Klean® są wytwarzane z porowatych arkuszy produkowanych ze spiekanej sproszkowanej stali nierdzewnej. Proces spiekania, wykonywany w piecu z kontrolowaną atmosferą, wytwarza silne metalurgiczne wiązania każdego "ziarna" stali nierdzewnej bezpiecznie połączonego w wielu punktach kontaktu. Właściwości takie jak porowatość, rozkład porów oraz jednolitość grubości materiału są dokładnie kontrolowane. Elementy mogą być czyszczone chemicznie, ultradźwiękowo, lub przez płukanie wsteczne, i ponownie użyte.

Zastosowania

  • Ciecze korozyjne, które atakują inne typy mediów filtracyjnych.
  • Ciecze i gazy w wysokich temperaturach pracy.
  • Filtracja pary.
  • Lotnicze hydrauliczno-pneumatyczne systemy kontrolne narażone na wibrację, wstrząsy, albo inne nietypowe środowiskowe warunki pracy
  • Płyny ultra-czyste wymagające mediów nie włóknistych o całkowitej integralności budowy.
  • Ciężkie lepkie płyny wymagające wysokiej różnicy ciśnień dla otrzymanie określonych natężeń przepływu.

Specyfikacja

Materiał budowy:
Medium spiekane Stal nierdzewna 316
Pokrywy końcowe Stal nierdzewna 304L standard,
Stal nierdzewna 316 dostępne
Uszczelki Buna N, Viton, PTFE lub
etylenopropylen
Selektywność filtracji (nominalna) 5, 10, 20 lub 40 mikronów
Temperatura pracy elementu:
z uszczelkami Buna N
z uszczelkami etylenopropylen
z uszczelkami Viton
z uszczelkami PTFE
<120 °C
<150 °C
<200 °C
<230 °C
Maksymalna różnica ciśnień
wprzód
<  40 mikron = 4,8 bar
    40 mikron = 3,2 bar
Maksymalna różnica ciśnień
wstecz
1 bar