Filtry samoczyszczące Turno-Klean®

Samoczyszczące wkłady filtracyjne Turno-Klean

Wstęp

Jeśli zastosowanie samooczyszczania w filtracji przyniesie korzyści,

Jeśli dotyczy cieczy o wysokiej lepkości,

Jeśli wymaga selektywności powyżej 35 µm -

- należy rozważyć użycie TURNO-KLEAN® / SUPER TURNO-KLEAN®.

Zalety produktu

SAMO-OCZYSZCZANIE - brak przerw w przepływie lub pracy. Mniej strat czasu i robocizny, ponieważ potrzeba wymiany wkładów została wyeliminowana, a także nie ma potrzeby wyjmowania wkładu w celu oczyszczenia. Dostępne dla selektywności POWYŻEJ 35 MIKRONÓW. Idealnie pasuje do typowych zastosowań filtrów koszowych i sitowych.

Zdolny do filtrowania CIECZY O WYSOKIEJ LEPKOŚCI.
Sztywna konstrukcja wkładu. Całkowicie metalowy wkład filtra krawędziowego zapewnia długą żywotność. Może wytrzymać nagłe obciążenie.

PEWNE DZIAŁANIE CZYSZCZĄCE - jednokrotny obrót wkładu zapewnia całkowite działanie czyszczące. Przywraca pełną efektywność. Jeden obrót przywraca początkowy spadek ciśnienia.

PRACA RĘCZNA LUB SILNIKOWA - obrót wkładu może być wykonywany ręcznie lub za pomocą napędu silnikowego. Dostępne są różne konfiguracje silnika. Wersja z silnikiem jest doskonała dla umiejscowienia w odległości lub bezobsługowego.

JEDNOSTKI WBUDOWANE -  opcja wkładu ze specjalną głowicą została opracowana do wbudowywania w zbiorniki.

FILTRY SPECJALNE -  adaptowalne do szczególnych wymagań takich jak płaszcz parowy, dodatkowa pojemność na osady, warunki wysokiego ciśnienia lub temperatury, specjalne materiały, normy wykonania.

Wkład filtracyjny Turno-Klean®

Wkład filtracyjny typu krawędziowego to jednostka złożona z okrągłych dysków, elementów dystansowych i ostrzy czyszczących, złożonych na obrotowej osi.
Każdy dysk jest oddzielony od następnego przez element dystansujący, który powtarza kształt dysku poza pierścieniem zewnętrznym lub krawędzią. Grubość elementu dystansującego określa stopień filtracji. "Zakres" elementów dystansowych (75 µm, 125µm, 200 µm, 300 µm, 380 µm, 760µm) oferuje szeroki wybór właściwego stopnia potrzebnej filtracji.
Ostrza czyszczące są zmontowane na stałym pręcie równoległym do stosu wkładu. Gdy wkład jest obracany, ostrza czyszczące mechanicznie, całkowicie "wyczesują" szczeliny filtra na całej ich głębokości.

Wkład filtracyjny Super Turno-Klean®

Wkład filtracyjny typu krawędziowego Super Turno-Klean różni się od Turno-Klean tym, że dwa okrągłe dyski o różnych średnicach są złożone naprzemiennie, jeden na drugim, na centralnej obrotowej osi tworząc metalowy wkład filtra krawędziowego. Równolegle do niego znajduje się stos ostrzy czyszczących pasujących do szczelin utworzonych pomiędzy większymi (głównymi) dyskami. To jest pierwszy etap filtracji. Drugi etap to promienista szczelina pomiędzy wewnętrzną średnicą głównych dysków oraz zewnętrzną średnicą mniejszych (podrzędnych) dysków. Ostrze czyszczące usuwa zatrzymane ciała stałe z obydwu stopni, gdy stos dysków jest obracany. Super Turno-Klean filtruje do 35, 75 i 125 µm.

Typowe zastosowania

 • Oleje smarowe
 • Farby
 • Płyny hydrauliczne<
 • Emulsje
 • Kleje
 • Żywice
 • Emalie
 • Smary
 • Detergenty i mydła
 • Olej opałowy
 • Alkalia
 • Atramenty
 • Kosmetyki
 • Olej napędowy
 • Melasa
 • Oleje chłodzące
 • Woski
 • Smoła
 • Syropy
 • Roztwory celulozy

Filtry Turno-klean - różne wersje