System wkładów Zeta Plus®

Zeta Plus

System filtracji wgłębnej Zeta Plus

Zeta Plus to rodzina zaawansowanego medium filtracji wgłębnej opartego na celulozie, stworzonego w celu uzyskania efektu zatrzymywania zanieczyszczeń przez jednocześnie mechaniczne "odsiewanie" oraz przez adsorpcję elektrokinetyczną. Od trzech dziesięcioleci CUNO produkuje systemy wielokomorowych wkładów filtracyjnych Zeta Plus, łączących wysokoefektywną separację z niezrównaną żywotnością filtra w całkowicie zamkniętym urządzeniu. Systemy Zeta Plus są używane w przemyśle spożywczym oraz w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym zapewniając bezpieczną, odpowiedzialną i oszczędną filtrację.

Co to jest Zeta Plus?

Zeta Plus to rodzina opatentowanego medium filtracji zbudowanego z odpowiednich nieorganicznych i organicznych środków filtracyjnych osadzonych na matrycy z włókien celulozowych. Podczas procesu produkcji cząsteczki posiadające dodatni ładunek są chemicznie wiązane w składnikach matrycy tworząc sztywną płytę filtracyjną zawierającą dodatnio naładowane miejsca zdolne do wyłapywania zanieczyszczeń (naładowanych ujemnie) z przepływającej cieczy. Powstała porowata struktura filtra stanowi skomplikowaną sieć kanalików zdolną do usuwania zmętnień oraz zatrzymywania bakterii, wytrąceń, koloidalnych cząstek i zanieczyszczeń submikronowych do poziomu, którego nie można osiągnąć jedynie za pomocą mechanicznego ekranowania. Konstrukcja o stopniowanej gęstości oraz wewnętrzna pojemność adsorpcyjna Zeta Plus zapewniają wysokoefektywną filtracją submikronową przewyższającą w rezultacie własnościami filtracyjnymi inne rodzaje filtrów.

Wybór typu medium filtracyjnego Zeta Plus

Zeta Plus jest dostępne w szerokim zakresie typów mediów i skuteczności zatrzymywania:

 • dla przemysłu spożywczego
  • seria HT - wyjątkowo odporne mechanicznie na rozrywanie medium bardzo dobrze przygotowane do większości zastosowań w przemyśle napojów i przemyśle spożywczym uwzględniając użycie pary do sterylizacji oraz wielokrotne cykle sanityzacji gorącą wodą.
  • seria C & S - media przygotowane do usuwania mętności z brandy i innych alkoholi wysokoprocentowych.
   S posiada wyższą odporność termiczną.
  • seria A - medium przeznaczone do klarowania i zatrzymania dużego  ładunku zanieczyszczeń.


  • Są dostępne gradacje do filtracji zgrubnej, "polerowania" oraz filtracji dokładnej.

 • dla przemysłu farmaceutycznego
  • seria SP - medium zaprojektowane do większości zastosowań farmaceutycznych oraz biotechnologicznych, włącznie z redukcją DNA.
  • seria LP - specjalnie opracowane i testowane do czułych procedur LAL oraz usuwania pirogenów.
  • serie LA/SA/CA - media ze szczególnie niskim poziomem związków ekstrahujących się.
  • seria DELIPID - specjalnie opracowana do usuwania trójglicerydów i pirogenów.
  • seria ZETACARBON - medium z aktywnym węglem optymalizowane do odbarwiania oraz usuwania śladowych związków organicznych.

 • do obróbki olejów przemysłowych
  • serie U i UW - medium przeznaczone do oczyszczania i odwodniania olejów dielektrycznych, paliw, olejów hydraulicznych itp.

Konstrukcja wkładów Zeta Plus

Dwie okrągłe płyty Zeta Plus są uformowane w mieszkową komorę, komory są następnie składane i łączone z kolejnymi komorami tworząc wkład Zeta Plus. Wkłady są skonstruowane przy użyciu opatentowanych sztywnych separatorów zapewniających wysoki przepływ oraz pełne wykorzystanie medium, a zatem długą żywotność wkładu. Specjalne naprężenie wytworzone w trakcie produkcji wkładu zapewnia integralność wkładu niezależną od warunków pracy i eksploatacji włącznie ze sterylizacją in-situ parą lub wielokrotną sanityzację gorącą wodą i środkami dezynfekującymi.

Przewaga wkładów Zeta Plus w stosunku do płytowych pras filtracyjnych

Bezpieczeństwo i wygoda całkowicie zamkniętej i szczelnej filtracji w połączeniu z niskimi kosztami eksploatacji czynią system wkładów Zeta Plus oczywistym wyborem wobec prasy filtracyjnej. System jest też łatwy do testowania na szczelność. Niższe koszty inwestycyjne, niższe koszty robocizny przy wymianie wkładów, niższe koszty obsługi, mniejsza zajęta przestrzeń oraz zero wycieków to dodatkowe zalety.