AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM)
D1193-99 - Specyfikacja standardu dla wody jakości odczynnika

Specyfikacja ta obejmuje wymagania dla wody odpowiedniej do użycia w metodach analizy chemicznej oraz badań fizycznych, wybór jednego z podanych typów jest wyznaczany przez metodę lub badacza.

  Typ I* Typ II** Typ III*** Typ IV
Przewodnictwo elektryczne max.
(µS/cm @ 25°C)
0,056 1,0 0,25 5,0
Rezystywność elektryczna min.
(MΩ·cm @ 25 °C)
18,0 1,0 4,0 0,2
pH @ 25°C - - - 5,0-8,0
TOC max. (µg/l) 50 50 200 bez limitu
Sód max. (µg/l) 1 5 10 50
Krzemionka max. (µg/l) 3 3 500 bez limitu
Chlorki max. (µg/l) 1 5 10 50

* Wymaga użycia filtra membranowego 0,2 µm
** Przygotowana przez destylację
*** Wymaga użycia filtra membranowego 0,45 µm

Jeśli muszą być kontrolowane poziomy bakterii, typy jakościowe wody jako odczynnika powinny być klasyfikowane dalej jak następuje:

  Typ A Typ B Typ C
Całkowita liczba bakterii max. CFU/100 ml 1 10 1000
Endotoksyny max. IU/ml 0,03 0,25 -

Metody przygotowania różnych typów wody jakości odczynnika określają limity zanieczyszczeń i powinny być jak następuje:
1. Woda typu I powinna być przygotowana przez destylację lub inny równoważny proces, a następnie przez "doczyszczanie" na mieszanym złożu żywic jonowymiennych i filtr membranowy 0,2 µm. Woda zasilająca końcowy etap "doczyszczający" musi mieć maksymalne przewodnictwo 20 µS/cm w 25 °C.
2. Woda typu II powinna być przygotowana przez destylację stosującą destylator zdolny do produkcji destylatu mającego przewodnictwo mniejsze niż 1,0 µS/cm w 25 °C. Jeśli taka czystość nie może osiągnięta przez pojedynczą destylację, może być konieczne użycie wymiany jonowej, destylacji lub odwróconej osmozy i adsorpcji organicznej przed destylacją.
3. Woda typu III powinna być przygotowywana przez destylację, wymianę jonową, ciągłą elektro-dejonizację lub odwróconą osmozę, lub ich kombinację, a następnie polerowanie przy użyciu filtra membranowego 0,45 µm.
4. Woda typu IV powinna być przygotowywana przez destylację, wymianę jonową, ciągłą elektro-dejonizację, odwróconą osmozę, elektrodializę lub ich kombinację.