Poszczególne farmakopee są tworzone przez odpowiednie władze, szczególnie w USA, Europie i Japonii. Każda z nich wymienia materiały, włącznie z wodą, używane do prac medycznych. Ogólny poziom czystości wyspecyfikowany dla wody jest podobny w każdym przypadku, lecz różni się w szczegółach. Dodatkowe kryteria są ustalone dla wody wymaganej w sterylnych zastosowaniach. Standardy dla wody oczyszczonej podane w Farmakopei Europejskiej (EP) oraz w USPharmacopoeia (USP) są zsumowane poniżej. Woda do wstrzykiwań ma bardziej rygorystyczne kryteria dla bakterii/pirogenów oraz wyspecyfikowane metody przygotowania.

WYMAGANIA FARMAKOPEI dla "WODY OCZYSZCZONEJ"

Własność EP USP
Przewodnictwo < 4,3 µS/cm w 20%deg;C < 1,3 µS/cm w 25%deg;C
TOC < 500 µg/l C < 500 µg/l C
Bakterie (wytyczna) <100 CFU/ml < 100 CFU/ml
Azotany < 0,2 ppm -
Metale ciężkie < 0,1 ppm -