Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)
1997

  Typ I Typ II Typ III
Bakterie (CFU/ml) max. 10 1000 n/d
pH n/d n/d 5,0 - 8,0
Rezystywność  (MΩ·cm @ 25°C) min 10 1 0,1
SiO2 mg/l max 0,05 0,1 1
Substancje stałe filtr 0,2 µm n/d n/d
Zanieczyszczenie organiczne Węgiel aktywny, destylacja lub odwrócona osmoza n/d n/d